June 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
May 26, 2019 May 27, 2019 May 28, 2019 May 29, 2019

12:00 pm: Spring Trap League

12:00 pm: Spring Trap League

7:30 pm: Directors Meeting

7:30 pm: Directors Meeting
May 30, 2019 May 31, 2019

6:00 pm: Spring Trap League

6:00 pm: Spring Trap League
June 1, 2019
June 2, 2019 June 3, 2019 June 4, 2019

7:30 pm: Air Pistol

7:30 pm: Air Pistol
June 5, 2019

12:00 pm: Spring Trap League

12:00 pm: Spring Trap League
June 6, 2019 June 7, 2019

6:00 pm: Spring Trap League

6:00 pm: Spring Trap League
June 8, 2019
June 9, 2019 June 10, 2019 June 11, 2019

7:30 pm: Air Pistol

7:30 pm: Air Pistol
June 12, 2019

12:00 pm: Spring Trap League

12:00 pm: Spring Trap League

7:30 pm: General Meeting

7:30 pm: General Meeting
June 13, 2019 June 14, 2019

6:00 pm: Spring Trap League

6:00 pm: Spring Trap League
June 15, 2019

2:00 pm: Spring Trap Banquet

2:00 pm: Spring Trap Banquet
June 16, 2019 June 17, 2019

6:00 pm: Work Party

6:00 pm: Work Party
June 18, 2019

7:30 pm: Air Pistol

7:30 pm: Air Pistol
June 19, 2019

12:00 pm: Open Trap

12:00 pm: Open Trap
June 20, 2019 June 21, 2019

6:00 pm: Open Trap

6:00 pm: Open Trap
June 22, 2019
June 23, 2019 June 24, 2019 June 25, 2019

7:30 pm: Air Pistol

7:30 pm: Air Pistol
June 26, 2019

12:00 pm: Open Trap

12:00 pm: Open Trap

7:30 pm: Directors Meeting

7:30 pm: Directors Meeting
June 27, 2019

9:00 am: Work Party

9:00 am: Work Party
June 28, 2019

6:00 pm: Open Trap

6:00 pm: Open Trap
June 29, 2019
June 30, 2019 July 1, 2019 July 2, 2019

7:30 pm: Air Pistol

7:30 pm: Air Pistol
July 3, 2019 July 4, 2019 July 5, 2019

All day: Club Closed

All day: Club Closed
July 6, 2019

Return to calendar